วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

E-Learning

คำว่า e-Learning ปัจจุบัน(2548) ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์เฉพาะที่เป็นคำไทยอย่างแน่ชัดลงไป แม้กระทั่งศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้ก็มีการเขียน/สะกดคำเป็นหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น E-Learning, e-Learning, e-learning, E-learning, eLearning ,ELearning เป็นต้น ผมลองเข้าค้นความหมายจากเว็ปไซท์ webopedia ซึ่งเป็นเว็ปไซท์ชื่อดังด้านการบัญญัติคำ ที่นิยามความหมายของศัพท์ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยพิมพ์คำสะกดทั้งหลายดังกล่าวเข้าสู่ระบบค้นคำ (Search)และค้นหาความหมายเข้าไป แล้วพบว่าระบบมีบันทึกคำว่า “e-learning” เอาไว้ด้วย

ก่อนนี้เคยเข้าไปค้นใน เว็ปไซท์ของ Merriam-Webster ดิกชันนารีชื่อดัง แต่แล้วก็…ไม่ปรากฏคำนี้ไว้เลย มาเจอใน webopedia .com นี้เอง เขาเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยครับและมีขีดคั่นกลางระหว่างคำด้วย ซึ่งพึ่งจะบันทึกเข้าไว้ในระบบฐานข้อมูล เมื่อวันอังคารที่ 9 เดือนพฤศจิกายน ปี พศ.2547ที่ผ่านมา พร้อมให้ ความหมายไว้ว่า

“ Education via the Internet, network, or standalone computer. e-learning is essentially the network-enabled transfer of skills and knowledge. e-learning refers to using electronic applications and processes to learn. e-learning applications and processes include Web-based learning, computer-based learning, virtual classrooms and digital collaboration. Content is delivered via the Internet, intranet/extranet, audio or video tape, satellite TV, and CD-ROM.*
e-learning was first called “Internet-Based training” then “Web-Based Training” Today you will still find these terms being used, along with variations of e-learning such as elearning, Elearning, and eLearning. “

การศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายหรือทางเครื่องคอมพิวเตอร์เดี่ยวส่วนตัว ที่ไม่ได้ต่อเชื่อมกับระบบใดๆ แต่นัยแห่งสาระสำคัญของe-learningนั้นอยู่ที่สามารถกระทำการถ่ายโอนทักษะและความรู้ผ่านทางความสามารถ ของระบบเครือข่ายได้นั่นเอง ดังนั้นe-learningจึงเกี่ยวพันกันกับการใช้โปรแกรมประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการ วิธีทางการเรียนรู้ ซึ่งหมายรวมถึงการเรียนรู้ทางเว็ปไซท์หรือคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ในลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริง และหรือต้องอาศัยการร่วมกันกระทำการประมวลผลทางดิจิตัลนั่นเอง เนื้อหาสาระจึงอาจนำส่งได้อย่างหลากหลายสื่อ และช่องทางการสื่อสาร อาทิเช่นผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เอ๊กตร้าเน็ต เสียง วิดีทัศน์ ดาวเทียม โทรทัศน์และซีดีรอม เป็นต้น

e-learning แต่แรกนั้นเราเรียกว่า เป็นการฝึกอบรมทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก (Internet-Based Training ) จากนั้นเรียกว่าเป็นการฝึกอบรมทางเว็ป(Web-Based Training) และปัจจุบันนี้เราท่านก็ยังคงจะต้องมาค้นหา คำและความหมายที่จะใช้กันต่อไปอีกว่าจะใช้คำเขียนว่า Elearning,eLearning กันดีหรือตกลงกันต่อไปว่า จะใช้อย่างไร เพราะในความเกี่ยวข้องมีมากมายและมีอีกหลายทิศทางของสื่อที่จะพัฒนา ต่อไปอีกในอนาคต…..ครับ..ก็ยังคงสรุปไม่ได้แน่ชัดลงไปอยู่ดี ว่าจะเอายังไงกันแน่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Thanks for your valuable comment