วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

E-Learning

คำว่า e-Learning ปัจจุบัน(2548) ยังไม่มีการบัญญัติศัพท์เฉพาะที่เป็นคำไทยอย่างแน่ชัดลงไป แม้กระทั่งศัพท์ภาษาอังกฤษคำนี้ก็มีการเขียน/สะกดคำเป็นหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไป เช่น E-Learning, e-Learning, e-learning, E-learning, eLearning ,ELearning เป็นต้น ผมลองเข้าค้นความหมายจากเว็ปไซท์ webopedia ซึ่งเป็นเว็ปไซท์ชื่อดังด้านการบัญญัติคำ ที่นิยามความหมายของศัพท์ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยพิมพ์คำสะกดทั้งหลายดังกล่าวเข้าสู่ระบบค้นคำ (Search)และค้นหาความหมายเข้าไป แล้วพบว่าระบบมีบันทึกคำว่า “e-learning” เอาไว้ด้วย

ก่อนนี้เคยเข้าไปค้นใน เว็ปไซท์ของ Merriam-Webster ดิกชันนารีชื่อดัง แต่แล้วก็…ไม่ปรากฏคำนี้ไว้เลย มาเจอใน webopedia .com นี้เอง เขาเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดเลยครับและมีขีดคั่นกลางระหว่างคำด้วย ซึ่งพึ่งจะบันทึกเข้าไว้ในระบบฐานข้อมูล เมื่อวันอังคารที่ 9 เดือนพฤศจิกายน ปี พศ.2547ที่ผ่านมา พร้อมให้ ความหมายไว้ว่า

“ Education via the Internet, network, or standalone computer. e-learning is essentially the network-enabled transfer of skills and knowledge. e-learning refers to using electronic applications and processes to learn. e-learning applications and processes include Web-based learning, computer-based learning, virtual classrooms and digital collaboration. Content is delivered via the Internet, intranet/extranet, audio or video tape, satellite TV, and CD-ROM.*
e-learning was first called “Internet-Based training” then “Web-Based Training” Today you will still find these terms being used, along with variations of e-learning such as elearning, Elearning, and eLearning. “

การศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายหรือทางเครื่องคอมพิวเตอร์เดี่ยวส่วนตัว ที่ไม่ได้ต่อเชื่อมกับระบบใดๆ แต่นัยแห่งสาระสำคัญของe-learningนั้นอยู่ที่สามารถกระทำการถ่ายโอนทักษะและความรู้ผ่านทางความสามารถ ของระบบเครือข่ายได้นั่นเอง ดังนั้นe-learningจึงเกี่ยวพันกันกับการใช้โปรแกรมประยุกต์อิเล็กทรอนิกส์และกระบวนการ วิธีทางการเรียนรู้ ซึ่งหมายรวมถึงการเรียนรู้ทางเว็ปไซท์หรือคอมพิวเตอร์เป็นหลัก ในลักษณะของห้องเรียนเสมือนจริง และหรือต้องอาศัยการร่วมกันกระทำการประมวลผลทางดิจิตัลนั่นเอง เนื้อหาสาระจึงอาจนำส่งได้อย่างหลากหลายสื่อ และช่องทางการสื่อสาร อาทิเช่นผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต เอ๊กตร้าเน็ต เสียง วิดีทัศน์ ดาวเทียม โทรทัศน์และซีดีรอม เป็นต้น

e-learning แต่แรกนั้นเราเรียกว่า เป็นการฝึกอบรมทางอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก (Internet-Based Training ) จากนั้นเรียกว่าเป็นการฝึกอบรมทางเว็ป(Web-Based Training) และปัจจุบันนี้เราท่านก็ยังคงจะต้องมาค้นหา คำและความหมายที่จะใช้กันต่อไปอีกว่าจะใช้คำเขียนว่า Elearning,eLearning กันดีหรือตกลงกันต่อไปว่า จะใช้อย่างไร เพราะในความเกี่ยวข้องมีมากมายและมีอีกหลายทิศทางของสื่อที่จะพัฒนา ต่อไปอีกในอนาคต…..ครับ..ก็ยังคงสรุปไม่ได้แน่ชัดลงไปอยู่ดี ว่าจะเอายังไงกันแน่

WCMS

ระบบบริการและบริหารสารสนเทศผ่านทางเว็ปไซท์ (Website Content Management System) เป็นระบบที่ช่วยสร้างและบริหารจัดการ เพิ่มเติม แก้ไข เผยแพร่ เอกสารเนื้อหาสาระ สารสนเทศต่างๆในเว็ปไซท์หรือที่เราเรียกว่าเป็นเอกสารภาษา html ที่เคยยุ่งยากได้อย่างง่ายดาย โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน html เลยก็ได้ ภายในระบบจะมีส่วนประกอบของเครื่องมือที่เป็นWYSIWYG editor (what you see it what you get ) เห็นอย่างไรในขณะที่ทำก็จะได้ผลตามที่เห็น

WCMS helps to create and manage complex websites easily without knowledge of html. An integrated WYSIWYG editor with a user interface similar to well known office applications helps the user creating the contents, while a sophisticated template engine enforces a site-wide corporate layout.

ด้วยเครื่องมือที่ดูและเข้าใจง่ายๆ คล้ายกับเครื่องมือหรือสัญลักษณ์ในโปรแกรมการพิมพ์งานทั่วๆไป หรือเหมือนกับการส่งอีเมลทั่วไป คือตั้งหัวข้อ ใส่เนื้อหา แค่นี้ก็ออนไลน์ได้แล้ว ระบบนี้จึงทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจและสร้างเอกสารได้ง่าย สิ่งสำคัญก็คือมีรูปแบบกราฟิกสีสัน (Template) และการ

จัดวางองค์ประกอบ (Layout) สำเร็จรูปมาเลือกให้ใช้มากมาย สามารถปรับเปลี่ยนชุดเทมเพลทได้ตามใจและกระทำได้ตลอดเวลาที่ต้องการ

อนาคตของการบริหารจัดการสารสนเทศทั้งขององค์กรและส่วนตัวในอนาคต มีแนวโน้มที่จะใช้ระบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นทุกท่านควรต้องศึกษาและใช้งานให้คล่องเอาไว้ เพื่อสามารถเลือกปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ในชีวิตและหน้าที่การงานของท่านเอง ในเมื่อหนีไม่พ้น ก็ทำความคุ้นเคยไปซะเลย จะได้อยู่อย่างเป็นสุข ในยุคสังคมข่าวสารและกำลังจะผ่านไปเป็นยุคดิจิตอลในพรุ่งนี้ หากท่านมีความรู้เรื่องภาษา html เข้าใจเรื่อง link ด้วยก็จะดีมาก แต่เอาแค่ใส่เนื้อหาได้ในช่วงเริ่มต้นทดลองใช้นี้ก็นับว่าแจ๋วแล้ว

What is a “Blog” บล็อกคืออะไร?บล็อกคืออะไร?
บทความโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม.

“Blog” เป็นคำที่เรียกย่อมาจากศัพท์คำว่า Weblog หรือ Web Blog เป็นคำที่ใช้อธิบายลักษณะของการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารหรือสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ที่ส่งเข้า (Input)เพื่อการจัดเก็บ (Store) และค้นคืน (Forward) ได้ในระบบเว็ปไซต์เป็นระยะๆ ซึ่งโดยปกติจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นระบบการปรับปรุงและนำเสนอสาระเนื้อหาต่างๆ ที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา การเขียนบันทึกประจำวันส่วนตัว ที่เป็นบันทึกจากประสบการณ์ ความรู้หรือการเล่าเรื่องที่เป็นสาระใดๆ ทั้งที่เป็นประเด็นส่วนตัว ประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ แล้วนำเสนอขึ้นเผยแพร่ไว้เป็นองค์ความรู้ หรือนำเสนอเป็นประเด็น แง่คิด คำคมและหรือตั้งเป็นประเด็นให้ผู้อ่านท่านอื่นๆที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วม อภิปราย แสดงความคิดเห็นหรือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเขียนร่วม ร่วมเชื่อมโยงอ้างอิงไปใช้ได้ผ่านทางเว็บไซต์

“Blog” is an abbreviated version of “weblog,” which is a term used to describe web sites that maintain an ongoing chronicle of information. A blog is a frequently updated, personal website featuring diary-type commentary and links to articles on other Web sites. Blogs range from the personal to the political, and can focus on one narrow subject or a whole range of subjects. Ref From
Blog (n.) Short for Web log, a blog is a Web page that serves as a publicly accessible personal journal for an individual. Typically updated daily, blogs often reflect the personality of the author Ref From

ดังนั้น Blog เป็นคำนามและคำย่อของคำว่า Web log คือ หน้าเว็บเพจที่เป็นเหมือนวารสารส่วนตัว ที่เปิดเป็นเวทีสาธารณะให้ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกระทำได้หรือใช้เฉพาะ ส่วนตัว โดยทั่วไปแล้วจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมเข้าทุกวัน และแต่ละบล็อกมักจะสะท้อนถึงความเป็นปัจเจกของผู้เขียนแต่ละคนด้วยนั่นเอง

What is WordPress ?


Wordpress คือ Blogging Software ประเภทหนึ่งที่ช่วยในการสร้าง เขียน และบริหารจัดการบล๊อกประเภทหนึ่ง ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษา PHP และมีความถูกต้องตามหลัก Web Standard สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ ที่ wordpress.org

“Webdesignerwall.com ก็เป็นหนึ่งใน Website หลายๆแห่ง ที่ใช้ WordPress ในการสร้าง”

ปัจจุบัน WordPress ได้รับความนิยมมากเพราะความเรียบง่ายในการติดตั้งและการใช้งาน Interface ที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัว ดูเรียบง่าย ไม่สับสน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมี Web เป็นของตัวเอง หรือถ้าคุณไม่สะดวกในการหา Hosting เพื่อใช้ติดตั้ง WordPress ทางเว็บ wordpress.org ก็มีให้ใช้บริการฟรีๆเช่นกัน เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกเท่านั้น
Requirement ที่ต้องการสำหรับติดตั้ง WordPress
PHP version 4.3 หรือ version ที่สูงกว่า
MySQL version 4.0 หรือ version ที่สูงกว่า

Why WordPress ?

1. ฟรี
Wordpress เป็น Blogging Software ที่แจกฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการดาวน์โหลด และยังสามารถนำมาพัฒนาต่อได้อีกด้วย
คู่มือติดตั้ง WordPress ภายใน 5นาที ให้แก่ผู้ใช้มือใหม่อีกด้วย
3. ใช้งานง่าย
ผู้ใช้มือใหม่สามารถเริ่มต้นเขียน Blog ด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้การเขียนบทความเป็นไปได้อย่างราบรื่น ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ที่เคยใช้ Microsoft Word หรือโปรแกรมจัดการเอกสารมาก่อน ก็จะทำให้การเขียนบทความง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแทรกรูป หรือวิดีโอประกอบบทความ ก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกัน4. ไม่จำเป็นต้องมี Software ช่วยขอ เพียงแค่คุณมี Computer หรือ Notebook ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Internet ได้ คุณก็สามารถเขียนบทความเผยแพร่ได้ตลอด ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
5. WordPress เป็นมิตรกับ Google และ Search Engine เพราะ WordPress ถูกพัฒนาและเขียนขึ้นด้วยภาษาที่เป็นมาตรฐานและไม่ซับซ้อน ทำให้ Google และ Search Engine สามารถเก็บข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเราได้ง่ายและถูกต้อง[ad#adsense250] 6. Theme ที่มีให้เลือกใช้มากมาย
ถ้าคุณไม่ชอบใจกับ Theme ที่ WordPress มีให้คุณ คุณก็สามารถดาวน์โหลด Theme สวยๆที่ผู้อื่นทำและนำมาแจกจ่ายให้ใช้กันฟรีๆได้
7. WordPress เป็นมากกว่า Blog ธรรมดา
Wordpress สามารถเป็นได้ทุกอย่างตามที่คุณจะจินตนาการได้ ไม่ว่าจะเป็นบล๊อกให้ความรู้ทั่วๆไป , Photoblog หรือ Gallery Blog ที่แจกรูปถ่าย , Blog โฆษณาสินค้าหรือขายของบน Internet หรือแม้กระทั่งจะเป็น Blog เก็บผลงาน (Portfolio) ที่ออนไลน์ไว้ให้ผู้อื่นมาเยี่ยมชมผลงานของเราได้ เป็นต้น

wordpressthai edition v.3.0.4 is ready to download now

เวอร์ชั่น 3 .0 .4 ก็ออกแล้วครับลองเอาไปใช้ดูนะครับ
wordpressthai edition v.3.0.4 is ready to download now ,suitable for new install
เวิร์ดเพรสไทยอิดิชั่น เวอร์ชั่น3.0.4 ออกแล้วครับ เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่ WordPressThai Edition หรือจากเมนูวิดเจตด้านล่าง

wordpressthai-facebook


wordpressthai.com facebook community page : ผมได้ตั้งกลุ่มเครือข่ายสังคมเฟสบุ๊คขึ้นมา เผื่อว่า มีอะไรจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันก็เชิญส่งข่าวคราวถึงกันและกันได้ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กลุ่มที่เป็นทางการ แต่ก็ให้ถือว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอยากเรียนรู้อยากร่วมพัฒนาเพื่อให้เป็น เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการความรู้ส่วนบุคคลหรือกลุ่มที่คิดตรงกันว่า อยากจะทำอะไร ปรับแก้ให้ตรงกับความต้องการของเราเองอย่างไร โอเพนซอร์สเป็นแนวทางที่ดีในการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองที่ทุกคนสามารถนำไป ปรับใช้ได้ โดยที่ต้องให้เกียรติผู้เริ่มต้นคิดและนำมาเผยแพร่ เมื่อทำเสร็จก็ส่งต่อโดยไม่หวังผลกำไร กำไรที่เราได้จริงๆก็คือความรู้ที่ติดตัวเรานะเอง ใครมีอะไรจะแบ่งปันร่วมกันผ่านทาง Facebook ก็เชิญได้นะครับ

Download WordPress Thai : Academy Edition ( portable on stick)

Download WordPress Thai : Academy Edition ดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งเวิร์ดเพรสภาษาไทย ฉบับอคาเดมี่ เพื่อการศึกษาเรียนรู้ของคนไทย โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร และทีมงานวิตตี้คอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นปัจจุบัน  เวอร์ชั่น 3.x.x เชิญที่ sourceforge นะครับ
   เวอร์ชั่นพกพาศึกษาด้วยตนเอง ใส่ใน USB Drive เวอร์ชั่น3.xxx พร้อมใช้งานทุกที่ทุกเวลา
Portable WordPressThai Tutorial เชิญดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์เผยแพร่โครงการต่างๆของเรา ที่ link นี้ http://sourceforge.net/search/?q=prachid

prachid's open source softwares collaboration at sourceforge.net projects